Enter Header Image
Cathay Pacific Airways
Cathay Pacific Airways
$title $lastName thân mến

Mã Đặt chỗ: $amedeusRloc
 
Bạn vừa hủy vé thông qua Đặt chỗ Trực tuyến Cathay Pacific. Nếu bạn không thực hiện hủy vé này, vui lòng liên hệ với Trung tâm Liên hệ Toàn cầu 24 giờ của chúng tôi qua điện thoại hoặc email ngay lập tức hoặc liên hệ phòng vé Cathay Pacific gần nhất.

Thông tin hủy đặt chỗ của bạn được tóm tắt bên dưới để dễ tham khảo.
 
 
Thông tin Chi tiết về Hành trình
 
$sectorsDetail
 
Hành khách
 
$passengersDetail


Thủ tục Hoàn tiền và Đặt chỗ lại

Yêu cầu hoàn tiền

Chỉ cần điền vào chúng tôi sau khi quý khách đã hủy đặt chỗ.

Vui lòng lưu ý: Phí hoàn tiền/hủy vé có thể được áp dụng và một số vé sẽ không đủ điều kiện để được hoàn lại tiền. Vui lòng tham khảo các điều khoản đặt chỗ ban đầu của quý khách.

Tuy nhiên đối với bất cứ điều kiện và điều khoản và/hoặc quy tắc giá vé cho các đặt chỗ tạo trong vòng 7 ngày hoặc sớm hơn trước ngày khởi hành qua website Mỹ (http://www.cathaypacific.com/cx/en_US.html), bao gồm hành trình đến/từ bất cứ đâu, bạn có thể hủy đặt chỗ trong vòng 24 giờ sau khi mua vé và yêu cầu hoàn vé phù hợp với quy trình hoàn vé của chúng tôi với phí Đổi vé, Hủy vé và Hoàn tiền.

Đặt lại chuyến đi của quý khách

Vui lòng gọi cho Trung tâm Liên hệ Toàn cầu của chúng tôi hoặc phòng vé tại địa phương sau khi quý khách đã hủy đặt chỗ để đặt lại chuyến bay của quý khách.

Vui lòng lưu ý: Phí đặt lại chỗ/hủy vé có thể được áp dụng và một số vé sẽ không đủ điều kiện để được đặt lại chỗ. Vui lòng tham khảo các điều khoản đặt chỗ ban đầu của quý khách.Bản quyền © Cathay Pacific Airways Limited