Cathay Pacific Airways
Dear $title $lastName,

Đặt chỗ của quý khách (mã tham chiếu: $referenceID) sẽ sớm hết hạn*.

Đặt chỗ chuyến bay của quý khách đến  $departureDate vào ngày $departureDate sẽ sớm hết hạn. Nếu quý khách muốn tiếp tục với đặt chỗ này, vui lòng đăng nhập vào Quản lý Đặt chỗ để hoàn tất việc mua vé.

Xin lưu ý rằng nếu quý khách không hoàn tất thanh toán trong thời gian giữ vé, đặt chỗ của quý khách sẽ tự động bị hủy và tiền đặt cọc sẽ bị trừ.

*Email nhắc này đã được gửi tám giờ trước khi hết thời gian đặt chỗ. Email có thể bị gửi chậm trễ, chuyển vào thư mục thư rác hoặc bị mất vì các lý do ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Chúng tôi không đảm bảo việc gửi email nhắc đến hộp thư đến của quý khách kịp thời. 

Trân trọng,
Cathay Pacific Airways