Cathay Pacific Airways

$title $lastName thân mến,

Chúng tôi xác nhận tài khoản Cathay Pacific ($maskMemID) đã được liên kết thành công với tài khoản $socialIDP của quý khách

 

Nếu quý khách không thực hiện thay đổi này và cho rằng người khác có thể đã truy cập vào tài khoản của mình, hãy thay đổi mật khẩu ngay lập tức.