Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Thông báo về quyền riêng tư của TSA

Cục An ninh Giao thông vận tải (TSA) yêu cầu quý khách cung cấp tên, ngày sinh và giới tính cho các mục đích rà soát danh sách theo dõi, theo quy định tại quyển 49 của U.S.C. phần 114, Đạo luật Cải cách Tình báo và Phòng chống Khủng bố năm 2004 và quyển 49 của C.F.R, phần 1540 và 1560. Quý khách cũng có thể phải cung cấp Mã nhận dạng riêng, nếu có. Nếu quý khách không cung cấp đầy đủ tên, ngày sinh và giới tính, Cathay Pacific có thể từ chối vận chuyển quý khách hoặc từ chối cho phép quý khách vào khu vực lên máy bay. TSA có thể chia sẻ thông tin quý khách cung cấp với các cơ quan thực thi pháp luật, các cơ quan tình báo hoặc các bên khác thuộc hệ thống thông báo hồ sơ công khai.

Để biết thêm chính sách về quyền riêng tư của TSA, hoặc xem lại hệ thống thông báo hồ sơ và đánh giá ảnh hưởng về quyền riêng tư, vui lòng xem trang web của TSA.

Ghé thăm trang web của TSA