Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Bạn đang sử dụng trình duyệt không được hỗ trợ. Xem các trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi để tận hưởng trải nghiệm trang web của chúng tôi tốt nhất.

Stock information

Registrars Computershare Hong Kong Investor Services Limited
Room 1806-1807
18th Floor, Hopewell Centre
183 Queen's Road East
Hong Kong
Website: http://www.computershare.com
Depositary The Bank of New York Mellon
BNY Mellon Shareowner Services
P.O. Box 505000
Louisville, KY 40233-5000
U.S.A.

Website: mybnymdr.com
Email: shrrelations@cpushareownerservices.com
Calls within USA - toll free: 1(888) BNY ADRS
International callers: 1(201) 680 6825
HKEx Stock Codes 00293
Board Lots 1000
Nominal Values HK$0.20 per share
No. of Issued Shares 3,933,844,572
ADR Symbol CPCAY