Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Môi trường

Cách tiếp cận của chúng tôi

Mục đích của thương hiệu của chúng tôi là nâng cao chất lượng cuộc sống của con người thông qua khả năng kết nối họ với những con người, địa điểm và những trải nghiệm có ý nghĩa. Thấm nhuần triết lý này đồng nghĩa với việc có thể đạt được mục đích này một cách bền vững và đảm bảo các thế hệ tương lai có quyền hưởng cuộc sống đầy đủ và du lịch tốt.

Chúng tôi hiểu rõ trách nhiệm của mình và thực hiện tất cả những bước hợp lý để giảm thiểu các tác động môi trường, với sự tập trung vào các lĩnh vực mà các tác động của chúng tôi là lớn nhất, cụ thể là việc phát thải các-bon, tiêu thụ các tài nguyên và tạo ra rác thải.