Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Bạn đang sử dụng trình duyệt không được hỗ trợ. Xem các trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi để tận hưởng trải nghiệm trang web của chúng tôi tốt nhất.

Liên hệ với chúng tôi tại Vanuatu

Vui lòng tìm thông tin liên hệ tại địa phương của chúng tôi ở phía dưới

Port Vila

Tên sân bay Port Vila
Địa Chỉ Surata-Tamaso Travel Ltd.
La Casa d'Andrea
Lini Highway
P.O. Box 343
Port Vila
Vanuatu
Đặt chỗ 678 22666
Email: GSAVLIP@cathaypacific.com