Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Bạn đang sử dụng trình duyệt không được hỗ trợ. Xem các trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi để tận hưởng trải nghiệm trang web của chúng tôi tốt nhất.

Liên hệ với chúng tôi tại Hoa Kỳ

Vui lòng tìm thông tin liên hệ tại địa phương của chúng tôi ở phía dưới

Boston

Tên sân bay Sân bay Quốc tế Logan
Đặt chỗ US Centralized Reservations Number:
1 (800) 233-2742

Using a TTY/TDD device (for hearing impaired only): 
Toll Free: 1 (877) 609-2233


Mon-Fri: 06:00 - 17:30 PST
Sat: 06:00 - 16:00 PST
Dịch vụ hành lý Baggage Tracing Only:
Tel: +1 (617) 543-3121
Fax: +1 (617) 634-6260
Operation hours: 18:00-02:00 EST

Email: BOS#BAG@cathaypacific.com or
BOS_BAG@cathaypacific.com

Chicago

Tên sân bay Sân bay Quốc tế Chicago O'Hare
Đặt chỗ Số đặt chỗ tập trung Hoa Kỳ:
1 (800) 233-2742

Sử dụng thiết bị TTY/TDD (chỉ cho người khiếm thính): 
Điện thoại miễn phí: 1 (877) 609-2233


Thứ 2 - Thứ 6 06:00 đến 17:30 giờ Thái Bình Dương
Thứ 7 06:00 đến 16:00 giờ Thái Bình Dương
Dịch vụ hành lý Chỉ theo dõi hành lý:
ĐT: +1 (773) 377-2804
Fax: +1 (773) 377-2818

Email: ORD#BAG@cathaypacific.com or
ORD_BAG@cathaypacific.com

Dallas-Fort Worth

Tên sân bay Sân bay Quốc tế Dallas/Fort Worth
Đặt chỗ Số đặt chỗ tập trung Hoa Kỳ:
1 (800) 233-2742

Sử dụng thiết bị TTY/TDD (chỉ cho người khiếm thính):
Điện thoại miễn phí: 1 (877) 609-2233


Thứ 2 - Thứ 6 06:00 đến 17:30 giờ Thái Bình Dương
Thứ 7 06:00 đến 16:00 giờ Thái Bình Dương

Los Angeles

Tên sân bay Sân bay quốc tế Los Angeles
Đặt chỗ Số đặt chỗ tập trung Hoa Kỳ:
1 (800) 233-2742

Sử dụng thiết bị TTY/TDD (chỉ cho người khiếm thính):
Điện thoại miễn phí: 1 (877) 609-2233


Mon to Fri: 0600 - 1730 PST
Sat: 0600 - 1600 PST

Additional local numbers
Asia Miles members:
1 (866) 892-2598
Marco Polo Green, Silver, Gold members:
1 (855) 781-7104
Marco Polo Diamond members:
1 (855) 449-7488
Dịch vụ hành lý 380 World Way, Box S-27
Los Angeles, CA 90045

Tel: +1 (310) 417-0244
Fax: +1 (310) 988-7618
Email: LAX#BAG@cathaypacific.com or
lax_bag@cathaypacific.com

Miami

Tên sân bay Sân bay Quốc tế Miami
Đặt chỗ Số đặt chỗ tập trung Hoa Kỳ:
1 (800) 233-2742

Sử dụng thiết bị TTY/TDD (chỉ cho người khiếm thính):
Điện thoại miễn phí: 1 (877) 609-2233


Thứ 2 - Thứ 6 06:00 đến 17:30 giờ Thái Bình Dương
Thứ 7 06:00 đến 16:00 giờ Thái Bình Dương

New York

Tên sân bay Sân bay Quốc tế John F. Kennedy
Đặt chỗ Cathay Pacific (John F. Kennedy)
Số đặt chỗ tập trung Hoa Kỳ:
1 (800) 233-2742

Sử dụng thiết bị TTY/TDD (chỉ cho người khiếm thính):
Điện thoại miễn phí: 1 (877) 609-2233


Thứ 2 - Thứ 6 06:00 đến 17:30 giờ Thái Bình Dương
Thứ 7 06:00 đến 16:00 giờ Thái Bình Dương
Dịch vụ hành lý Chỉ theo dõi hành lý:
+1 (718) 917-8425
Email: JFK#BAG@cathaypacific.com hoặc
jfk_bag@cathaypacific.com

New York

Tên sân bay Sân bay Quốc tế Newark Liberty
Đặt chỗ Cathay Pacific (Newark)
Số đặt chỗ tập trung Hoa Kỳ:
1 (800) 233-2742

Sử dụng thiết bị TTY/TDD (chỉ cho người khiếm thính):
Điện thoại miễn phí: 1 (877) 609-2233

Thứ 2 - Thứ 6 06:00 đến 17:30 giờ Thái Bình Dương
Thứ 7 06:00 đến 16:00 giờ Thái Bình Dương
Dịch vụ hành lý Tel: +973-6222730
Email: EWR#BAG@cathaypacific.com ĐT
ewr_baggage@cathaypacific.com

San Francisco

Tên sân bay Sân bay Quốc tế San Francisco
Đặt chỗ US Centralized Reservations Number: 1 (800) 233-27421 (800) 233-2742
Mon-Fri 06:00 - 17:30 PST
Sat 06:00 - 16:00 PST

Using a TTY/TDD device (for hearing impaired only): 1 (877) 609-22331 (877) 609-2233
Mon-Fri 06:00 - 17:30 PST
Sat 06:00 - 16:00 PST

Thứ 2 - Thứ 6 06:00 đến 17:30 giờ Thái Bình Dương
Thứ 7 06:00 đến 16:00 giờ Thái Bình Dương
Dịch vụ hành lý PO Box 251565
San Francisco, CA 94125-1565
ĐT: +1 (650) 821-2247
Fax: +1 (650) 821-8881

Email: SFO#BAG@cathaypacific.com or
sfo_bag@cathaypacific.com

Washington DC

Tên sân bay Sân bay Quốc tế Washington Dulles
Địa Chỉ Midfield Concourse A room A-L-1-350A
Dịch vụ hành lý Tel: +1 (703) 572-8123
Operation hours: 21:00-01:00

Email: IAD8BAG@cathaypacific.com