Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Bạn đang sử dụng trình duyệt không được hỗ trợ. Xem các trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi để tận hưởng trải nghiệm trang web của chúng tôi tốt nhất.
Đặt chỗ Cathay Pacific
Việt Nam - tiếng Việt
Khám phá menu của trang

Liên hệ với chúng tôi tại Vương Quốc Anh

Vui lòng tìm thông tin liên hệ tại địa phương của chúng tôi ở phía dưới

London

Tên sân bay Gatwick
Địa Chỉ Skybreak Ticket Desk, South Terminal, Gatwick Airport
Đặt chỗ Passenger Assistance
0800 917 8260 (UK contact number – free phone)
0044 2037881799 (For calls from outside of the UK, international charges will apply. Please use this number for web based calls)
Daily 0800-2000

UK Trade Support
020 8834 8866
Monday-Friday 0900-1730

Hotel and Package Enquiries
020 8834 8808
Monday-Friday 0900-1700

Special Services including Medical Cases and Limousine
020 8834 8875
Monday-Friday 0900-1730

Email address for passenger assistance, special services and UK trade support
Email: uksales@cathaypacific.com


Passenger Assistance
Daily 0800-2000

UK Trade Support
Monday-Friday 0900-1730

Hotel and Package Enquiries
Monday-Friday 0900-1700
Dịch vụ hành lý Global Baggage Solutions +0344 375 4257

Lost Property / Baggage Claims:
Email: LGW#BAG@cathaypacific.com

London

Tên sân bay Heathrow
Địa Chỉ Ticket Desk, Area B, Terminal 3 Departures, Heathrow Airport
Đặt chỗ Passenger Assistance (local toll-free): 0800 917 82600800 917 8260
Daily 08:00 - 20:00

Passenger Assistance (from outside the UK): 0044 20378817990044 2037881799
Daily 08:00 - 20:00
(international charges will apply)

UK Trade Support: 020 8834 8866020 8834 8866
Mon-Fri 09:00 - 17:30

Hotel and Package Enquiries: 020 8834 8808020 8834 8808
Mon-Fri 09:00 - 17:00

Passenger Assistance
Daily 0800-2000

UK Trade Support
Monday-Friday 0900-1730

Hotel and Package Enquiries
Monday-Friday 0900-1700
Dịch vụ hành lý Delayed / Damaged baggage:
Dnata
Tel: +44 (0) 208 745 0823/24
Opening hours: 0500-2330

Lost Property / Baggage Claims:
Email: LHR_BAG@CATHAYPACIFIC.COM 

Manchester

Tên sân bay Sân bay Manchester
Địa Chỉ Dnata Ticket Desk, Terminal 2, Manchester Airport
Đặt chỗ Passenger Assistance
0800 917 8260 (UK contact number – free phone)
0044 2037881799 (For calls from outside of the UK, international charges will apply. Please use this number for web based calls)
Daily 0800-2000

UK Trade Support
020 8834 8866
Monday-Friday 0900-1730

Hotel and Package Enquiries
020 8834 8808
Monday-Friday 0900-1700

Special Services including Medical Cases and Limousine
080 8834 8875
Monday-Friday 0900-1730

Email address for passenger assistance, special services and UK trade support
Email: uksales@cathaypacific.com


Passenger Assistance
Daily 0800-2000

UK Trade Support
Monday-Friday 0900-1730

Hotel and Package Enquiries
Monday-Friday 0900-1700
Dịch vụ hành lý Global Baggage Solutions +0344 375 4257

Email: MAN#BAG@cathaypacific.com