Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Bạn đang sử dụng trình duyệt không được hỗ trợ. Xem các trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi để tận hưởng trải nghiệm trang web của chúng tôi tốt nhất.

Liên hệ với chúng tôi tại Ukraine

Vui lòng tìm thông tin liên hệ tại địa phương của chúng tôi ở phía dưới

Kiev

Tên sân bay Sân bay Quốc tế Boryspil
Địa Chỉ TAL Aviation L.L.C.
13 K, Pymonenko Street, Office 1 A, Kyiv, 04050, Ukraine
Đặt chỗ +380 44 3511580Email: GSA#IEVP@CATHAYPACIFIC.COM
Lưu ý: văn phòng này chỉ xử lý các hoạt động kinh doanh và đặt chỗ. Vui lòng liên hệ với Trung tâm Liên hệ Toàn cầu của chúng tôi để được hỗ trợ khách hàng.