Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Bạn đang sử dụng trình duyệt không được hỗ trợ. Xem các trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi để tận hưởng trải nghiệm trang web của chúng tôi tốt nhất.

Liên hệ với chúng tôi tại Đài Loan Trung Quốc

Vui lòng tìm thông tin liên hệ tại địa phương của chúng tôi ở phía dưới

Cao Hùng

Tên sân bay Sân bay Quốc tế Cao Hùng
Đặt chỗ Flight enquiries: 02-8793-338802-8793-3388
English: Mon-Fri 08:30 - 18:30
Sat, Sun & Public Holiday: Closed
Mandarin: 24 hours a day, 7 days a week

Hotel and Package #: 02-2768-052002-2768-0520
Mon-Fri 09:00 - 12:30 & 13:30 - 18:00
Sat, Sun & Public Holiday: Closed

# Hotel and Package Enquiries will be handled by Travel Connect Limited
Dịch vụ hành lý Giờ mở cửa: 09:00 - 17:00
ĐT: +886 (7) 802-0060

Đài Trung

Tên sân bay Sân bay Đài Trung
Đặt chỗ Flight enquiries: 02-8793-338802-8793-3388
English: Mon-Fri 08:30 - 18:30
Sat, Sun & Public Holiday: Closed
Mandarin: 24 hours a day, 7 days a week

Hotel and Package #: 02-2768-052002-2768-0520
Mon-Fri 09:00 - 12:30 & 13:30 - 18:00
Sat, Sun & Public Holiday: Closed

# Hotel and Package Enquiries will be handled by Travel Connect Limited
Dịch vụ hành lý Giờ mở cửa: 08:30 - 15:30
ĐT: +886 (4) 2369-0800

Đài Bắc

Tên sân bay Sân bay quốc tế Đào Viên Đài Loan
Đặt chỗ Flight enquiries: 02-8793-338802-8793-3388
English: Mon-Fri 08:30 - 18:30
Sat, Sun & Public Holiday: Closed
Mandarin: 24 hours a day, 7 days a week

Hotel and Package #: 02-2768-052002-2768-0520
Mon-Fri 09:00 - 12:30 & 13:30 - 18:00
Sat, Sun & Public Holiday: Closed

# Hotel and Package Enquiries will be handled by Travel Connect Limited
Dịch vụ hành lý Nhà ga 1, đằng sau Đảo 2
Giờ mở cửa: 09:00 - 17:00
ĐT: +886 (3) 398-2500<