Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Bạn đang sử dụng trình duyệt không được hỗ trợ. Xem các trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi để tận hưởng trải nghiệm trang web của chúng tôi tốt nhất.

Liên hệ với chúng tôi tại Switzerland

Vui lòng tìm thông tin liên hệ tại địa phương của chúng tôi ở phía dưới

Zurich

Tên sân bay Sân bay Zurich
Địa Chỉ P.O. Box 91, 8058 Zurich
Đặt chỗ 0800 001 932

Toll-free number for calls from Switzerland:
0800 001 932

If you call from outside Switzerland please use the following number:
+41 44 511 22 36 (fees may apply)


Mon - Sun 0800 - 2000

Email: zrh_customersales@cathaypacific.com
Dịch vụ hành lý Lost and Found (items lost on board or at the airport):

Swissport International Ltd
Lost Property Office
P.O. Box
CH-8058 Zurich Airport
Tel: +41 900 57 10 15 (CHF1.19/min.)
You can make enquiries in person: www.swissport.com/network/zrh/easyfind

Baggage Services (delayed or damaged baggage handling and enquiries):

Swissport International Ltd.
Station Zurich / BZRX
P.O. Box
CH-8058 Zurich Airport
Tel: +41 43 815 08 02 (Please hold the line. Your call will be transferred to the Baggage Services.)
Fax: +41 43 815 07 19
Email: zrh.lostbag@swissport.com,/p>