Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Bạn đang sử dụng trình duyệt không được hỗ trợ. Xem các trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi để tận hưởng trải nghiệm trang web của chúng tôi tốt nhất.

Liên hệ với chúng tôi tại Nam Phi

Vui lòng tìm thông tin liên hệ tại địa phương của chúng tôi ở phía dưới

Johannesburg

Tên sân bay Sân bay Quốc tế Oliver Reginald Tambo
Đặt chỗ Flight enquiries (local toll-free): (080) 061-1206(080) 061-1206
Mon-Sun 08:00 - 20:00

Hotels and Packages (local toll-free): (080) 061-1206(080) 061-1206
Mon-Fri 08:30 - 16:30
Sat, Sun & Public Holiday: Closed

From oversea countries: +27 214277999+27 214277999
(overseas charge may apply)

Email: customerservice_southafrica@cathaypacific.com
Dịch vụ hành lý ĐT: +27 (11) 390 1837
Fax: +27 (11) 975 4857 / +27 (86) 216 7403