Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Bạn đang sử dụng trình duyệt không được hỗ trợ. Xem các trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi để tận hưởng trải nghiệm trang web của chúng tôi tốt nhất.

Liên hệ với chúng tôi tại Serbia

Vui lòng tìm thông tin liên hệ tại địa phương của chúng tôi ở phía dưới

Belgrade

Tên sân bay Nikola Tesla
Địa Chỉ TAL Aviation Balkans doo
Knez Mihailova Street no. 30/IV
11000 Belgrade, Serbia
Đặt chỗ +381 11 2631 327