Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Bạn đang sử dụng trình duyệt không được hỗ trợ. Xem các trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi để tận hưởng trải nghiệm trang web của chúng tôi tốt nhất.
Đặt chỗ Cathay Pacific
Việt Nam - tiếng Việt
Khám phá menu của trang

Liên hệ với chúng tôi tại Nga

Vui lòng tìm thông tin liên hệ tại địa phương của chúng tôi ở phía dưới

Moscow

Đặt chỗ To change the date or time of your flight ticket:
+ 7 (499) 271 87 77 (Monday-Friday, 1000-1800 Moscow time)
(all telephone calls will be transferred to our Global Call Centre in Krakow, telephone calls to Krakow GCC will be charged similar to calls within Russia)
  • If you have made your booking with a travel agent, please contact your agent directly.
  • If you have booked a changeable ticket directly with Cathay Pacific, please call at the number listed above.
 
Lưu ý: văn phòng này chỉ xử lý các hoạt động kinh doanh và đặt chỗ. Vui lòng liên hệ với Trung tâm Liên hệ Toàn cầu của chúng tôi để được hỗ trợ khách hàng.