Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Bạn đang sử dụng trình duyệt không được hỗ trợ. Xem các trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi để tận hưởng trải nghiệm trang web của chúng tôi tốt nhất.

Liên hệ với chúng tôi tại Qatar

Vui lòng tìm thông tin liên hệ tại địa phương của chúng tôi ở phía dưới

Doha

Tên sân bay Sân bay Quốc tế Hamad
Địa Chỉ Cathay Pacific Airways Limited
c/o: Trans Orient Travel & Tourism Centre, 
Crowne Plaza The Business Park
Building E, 1’st Floor
Airport Road
P.O. Box: 363
Doha, Qatar
Đặt chỗ Reservations hotline: +974 44458318/19+974 44458318/19
Sat-Thu 08:00 - 19:00

Saturday - Thursday : 0800 -1900 hrs
Dịch vụ hành lý Dịch vụ Hàng không Qatar
ĐT: +974 40103137/38
Fax : +974 44181619