Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Bạn đang sử dụng trình duyệt không được hỗ trợ. Xem các trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi để tận hưởng trải nghiệm trang web của chúng tôi tốt nhất.

Liên hệ với chúng tôi tại Bồ Đào Nha

Vui lòng tìm thông tin liên hệ tại địa phương của chúng tôi ở phía dưới

Lisbon

Tên sân bay Sân bay Lisbon
Địa Chỉ Cathay Pacific
Asia Wings
22, Av Oscar Monteiro Torres
Loja 1
1000-219 Lisboa
Portugal
Đặt chỗ +351 21 798 69 88
Email:
gsalisp@cathaypacific.com
cathaypacific@asiawings.pt