Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Bạn đang sử dụng trình duyệt không được hỗ trợ. Xem các trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi để tận hưởng trải nghiệm trang web của chúng tôi tốt nhất.

Liên hệ với chúng tôi tại Peru

Vui lòng tìm thông tin liên hệ tại địa phương của chúng tôi ở phía dưới

Lima

Tên sân bay Sân bay Quốc tế Jorge Chavez
Địa Chỉ Discover the World
La Paz 1558, Miraflores,
Lima, Peru 18
Đặt chỗ (51) 1 444-4441
Email: gina_defina@discovertheworld.co