Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Bạn đang sử dụng trình duyệt không được hỗ trợ. Xem các trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi để tận hưởng trải nghiệm trang web của chúng tôi tốt nhất.

Liên hệ với chúng tôi tại Paraguay

Vui lòng tìm thông tin liên hệ tại địa phương của chúng tôi ở phía dưới

Asuncion

Tên sân bay Asuncion
Địa Chỉ Discover Momentum L.L.C.
462, Lavalle St., 2nd Floor
Zip Code: C1047AAJ
Buenos Aires
Argentina
Đặt chỗ +54 11 5274 1600
Email: GSA#BUEP@CATHAYPACIFIC.COM