Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Bạn đang sử dụng trình duyệt không được hỗ trợ. Xem các trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi để tận hưởng trải nghiệm trang web của chúng tôi tốt nhất.

Liên hệ với chúng tôi tại Pakistan

Vui lòng tìm thông tin liên hệ tại địa phương của chúng tôi ở phía dưới

Islamabad

Tên sân bay Islamabad
Địa Chỉ Cathay Pacific Airways Ltd (GSA)
Aviation Services (PVT) Ltd
14 Shahid Plaza, F-6 Nazimuddin Road, Blue Area, Islamabad
Đặt chỗ Reservations hotline: +92 (21) 3521 8081+92 (21) 3521 8081

Email: GSA#KHIP@cathaypacific.com

Karachi

Tên sân bay Sân bay Quốc tế Jinnah
Địa Chỉ General Sales Agent:
Aviation Services (PVT) Ltd
3/F Office No.11-12, Services Mess Building, Abdullah Haroon Road, Karachi 75520
Đặt chỗ Reservations hotline: +92 (21) 3521 8081+92 (21) 3521 8081

Email: GSA#KHIP@cathaypacific.com

Lahore

Tên sân bay Lahore
Địa Chỉ Cathay Pacific Airways Ltd (GSA)
Aviation Services (PVT) Ltd
G-08 Al Hafeez Business Centre,
Block B III, Gulberg III,
Lahore,
Pakistan
Đặt chỗ Reservations hotline: +92 (21) 3521 8081+92 (21) 3521 8081

Email: GSA#KHIP@cathaypacific.com