Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Bạn đang sử dụng trình duyệt không được hỗ trợ. Xem các trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi để tận hưởng trải nghiệm trang web của chúng tôi tốt nhất.

Liên hệ với chúng tôi tại Oman

Vui lòng tìm thông tin liên hệ tại địa phương của chúng tôi ở phía dưới

Muscat

Tên sân bay Quốc tế Muscat
Địa Chỉ Bahwan Travel Agencies LLC.
CBD Area Building No. 1725,
Ground Floor, Shop No. 1, Muscat,
Sultanate of Oman.
Đặt chỗ +968 24789832Email: GSAMCTP@cathaypacific.com