Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Bạn đang sử dụng trình duyệt không được hỗ trợ. Xem các trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi để tận hưởng trải nghiệm trang web của chúng tôi tốt nhất.

Liên hệ với chúng tôi tại New Zealand

Vui lòng tìm thông tin liên hệ tại địa phương của chúng tôi ở phía dưới

Auckland

Tên sân bay Sân bay Quốc tế Auckland
Đặt chỗ Flight bookings and enquiries:
0800 441 289

0800 441 289

24 hours, 7 days a week

Hotels and Packages:
0800 441 289

0800 441 289

Mon-Sun 08:45 – 17:15

Additional local numbers
  • Flight Arrival/Departure information: 0800 247 767
  • Asia Miles members: 0800 449 044
  • Marco Polo Green, Silver, Gold members: 0800 453 253
  • Marco Polo Diamond members: 0800 453 252
Dịch vụ hành lý Mishandled/Damaged baggage C/- Menzies Aviation
+64 (9) 256 8359
Email: akl.baggage.services@menziesaviation.com

Christchurch

Tên sân bay Sân bay Quốc tế Christchurch
Đặt chỗ Flight bookings and enquiries:
0800 441 289

0800 441 289

24 hours, 7 days a week

Hotels and Packages:
0800 441 289

0800 441 289

Mon-Sun 08:45 – 17:15

Additional local numbers
  • Flight Arrival/Departure information: 0800 247 767
  • Asia Miles members: 0800 449 044
  • Marco Polo Green, Silver, Gold members: 0800 453 253
  • Marco Polo Diamond members: 0800 453 252
Dịch vụ hành lý Mishandled/Damaged baggage C/- PlaneBiz
+6433 573 889 / +6421 966 427
Email: baggageservices@planebiz.co.nz