Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Bạn đang sử dụng trình duyệt không được hỗ trợ. Xem các trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi để tận hưởng trải nghiệm trang web của chúng tôi tốt nhất.

Liên hệ với chúng tôi tại New Caledonia

Vui lòng tìm thông tin liên hệ tại địa phương của chúng tôi ở phía dưới

Noumea

Tên sân bay Sân bay Quốc tế Noumea-La Tontouta
Địa Chỉ Axxess Travel
22 Rue Duquesne, BP 336
98845 Noumea Cedex, Nouvelle Caledonie
Đặt chỗ 687 286677
Email: axxessreservation@axxesstravel.net