Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Bạn đang sử dụng trình duyệt không được hỗ trợ. Xem các trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi để tận hưởng trải nghiệm trang web của chúng tôi tốt nhất.

Liên hệ với chúng tôi tại Hà Lan

Vui lòng tìm thông tin liên hệ tại địa phương của chúng tôi ở phía dưới

Amsterdam

Tên sân bay Sân bay Amsterdam Schiphol
Địa Chỉ The Base A, Evert van de Beekstraat 1-18, 1118 CL Schiphol
Đặt chỗ From Netherlands: 0800 - 29 29 2560800 - 29 29 256
E-mail: nl_reservations@cathaypacific.com

From overseas countries: +31 707709574+31 707709574

For travel agents: 0800 - 29 29 2570800 - 29 29 257

Opening hours:
08:00 - 20:00

Hotels and Packages#:
Mon-Fri 08:00 - 17:00
Sat, Sun & Public Holiday: Closed

# Hotels and Packages questions are handled by Cathay Pacific Holidays Netherlands BV
Dịch vụ hành lý Tel: +31 (0) 20-7952700
Opening Hours: 1000 - 1900

Fax: +31 (0) 20-7952506