Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Bạn đang sử dụng trình duyệt không được hỗ trợ. Xem các trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi để tận hưởng trải nghiệm trang web của chúng tôi tốt nhất.

Liên hệ với chúng tôi tại Hà Lan

Vui lòng tìm thông tin liên hệ tại địa phương của chúng tôi ở phía dưới

Amsterdam

Tên sân bay Sân bay Amsterdam Schiphol
Địa Chỉ The Base A, Evert van de Beekstraat 1-18, 1118 CL Schiphol
Đặt chỗ Vanuit Nederland: 0800 - 29 29 2560800 - 29 29 256

Vanuit het buitenland: +31 707709574+31 707709574

Voor reisagenten: 0800 - 29 29 2570800 - 29 29 257

0800 - 2000
Dịch vụ hành lý Tel: +31 (0) 20-7952700
Opening Hours: 1000 - 1900

Fax: +31 (0) 20-7952506