Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Bạn đang sử dụng trình duyệt không được hỗ trợ. Xem các trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi để tận hưởng trải nghiệm trang web của chúng tôi tốt nhất.

Liên hệ với chúng tôi tại Nepal

Vui lòng tìm thông tin liên hệ tại địa phương của chúng tôi ở phía dưới

Kathmandu

Tên sân bay Sân bay Quốc tế Tribhuvan
Địa Chỉ Amravati Travels Pvt Ltd.
House No.285 Narayan Chour,
Naxal, Kathmandu,
Nepal PO Box 5351
Đặt chỗ Reservations hotline: (1) 444 4820(1) 444 4820
Mon-Fri 09:30 - 13:00 & 14:00 - 17:30
Sat Closed
Sun 09:30 - 13:00

Opening Hours:
Monday - Friday: 09:30 - 17:30 ( Lunch Time 13:00 - 14:00 )
Saturday: Closed
Sunday: 09:30 - 13:00
Dịch vụ hành lý Tel: +977 1 4470301
Email: ktm#apt@cathaypacific.com