Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Bạn đang sử dụng trình duyệt không được hỗ trợ. Xem các trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi để tận hưởng trải nghiệm trang web của chúng tôi tốt nhất.

Liên hệ với chúng tôi tại Maldives

Vui lòng tìm thông tin liên hệ tại địa phương của chúng tôi ở phía dưới

Malé

Tên sân bay Sân bay Quốc tế Velana
Địa Chỉ ACE TRAVELS MALDIVES PVT LTD
H East Light, Ground Floor, Ameer Ahmed Magu, Male, Republic of Maldives
Đặt chỗ Reservations hotline: +960 3009449 +960 3009449
Sun - Thu: 08:00 - 17:00 (Lunch time: 13:00 - 14:00)
Fri: Closed
Sat: 09:00 - 15:00


Working hours may vary during the month of Ramadan

Email: mlereservations@cathaypacific.com
Dịch vụ hành lý Dịch vụ hành lý (Khu vực tìm & hành lý thất lạc - Maldives Airports Company Limited)
ĐT: +960 3315366
Chuyển ca làm việc Di động: +960 7785366
Email: lostnfound@macl.aero