Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Bạn đang sử dụng trình duyệt không được hỗ trợ. Xem các trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi để tận hưởng trải nghiệm trang web của chúng tôi tốt nhất.

Liên hệ với chúng tôi tại Madagascar

Vui lòng tìm thông tin liên hệ tại địa phương của chúng tôi ở phía dưới

Antananarivo

Tên sân bay Sân bay Antananarivo
Địa Chỉ Mada Aviation
23, Avenue De l' Independance Analakely, Antananarivo 101 - Madagascar
Đặt chỗ +261 20 22 34602