Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Bạn đang sử dụng trình duyệt không được hỗ trợ. Xem các trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi để tận hưởng trải nghiệm trang web của chúng tôi tốt nhất.

Liên hệ với chúng tôi tại Lebanon

Vui lòng tìm thông tin liên hệ tại địa phương của chúng tôi ở phía dưới

Beirut

Tên sân bay Quốc tế Rafic Hariri
Địa Chỉ SISTA WORLD, 
Tayar Center - Sin el Fil, Beirut, Lebanon
Đặt chỗ 961(1) 510656
Email:GSA#BEYP@cathaypacific.com