Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Bạn đang sử dụng trình duyệt không được hỗ trợ. Xem các trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi để tận hưởng trải nghiệm trang web của chúng tôi tốt nhất.

Liên hệ với chúng tôi tại Hàn Quốc

Vui lòng tìm thông tin liên hệ tại địa phương của chúng tôi ở phía dưới

Busan

Tên sân bay Sân bay Quốc tế Gimhae
Địa Chỉ Cathay Dragon:
3F, 108, Gonghang-jinipro, Gangseo-gu, Busan, Korea.
Đặt chỗ Flight Enquiries: 1644-80031644-8003
English: 24 hours a day, 7 days a week
Korean: Mon-Fri 09:00 - 17:30, Sat, Sun & Public Holiday: Closed

Hotel and Package Enquiries: 1644-80031644-8003
Mon-Fri 09:00 - 17:30
Sat, Sun & Public Holiday: Closed

From overseas: +82 2 3483-5395+82 2 3483-5395
Dịch vụ hành lý +82 (10) 9752-2500

Jeju

Tên sân bay Sân bay Quốc tế Jeju
Địa Chỉ Cathay Dragon:
306, Jeju International Airport, Yongdam-2dong, Jeju-si, Korea
Đặt chỗ Flight Enquiries: 1644-80031644-8003
English: 24 hours a day, 7 days a week
Korean: Mon-Fri 09:00 - 17:30, Sat, Sun & Public Holiday: Closed

Hotel and Package Enquiries: 1644-80031644-8003
Mon-Fri 09:00 - 17:30
Sat, Sun & Public Holiday: Closed

From overseas: +82 2 3483-5395+82 2 3483-5395
Dịch vụ hành lý +82 (64) 749 8701

Seoul

Tên sân bay Sân bay Quốc tế Incheon
Địa Chỉ Cathay Pacific / Cathay Dragon:
15/F, Seoul City Tower Building, 581 Namdaemoon-ro 5 ka, Seoul
Đặt chỗ Flight Enquiries: 1644-80031644-8003
English: 24 hours a day, 7 days a week
Korean: Mon-Fri 09:00 - 17:30, Sat, Sun & Public Holiday: Closed

Hotel and Package Enquiries: 1644-80031644-8003
Mon-Fri 09:00 - 17:30
Sat, Sun & Public Holiday: Closed

From overseas: +82 2 3483-5395+82 2 3483-5395
Dịch vụ hành lý +82 (32) 744-6770

Email: sel#bag@cathaypacific.com or sel_bag@cathaypacific.com