Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Bạn đang sử dụng trình duyệt không được hỗ trợ. Xem các trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi để tận hưởng trải nghiệm trang web của chúng tôi tốt nhất.

Liên hệ với chúng tôi tại Jordan

Vui lòng tìm thông tin liên hệ tại địa phương của chúng tôi ở phía dưới

Amman

Tên sân bay Sân bay Quốc tế Amman Queen Alia
Địa Chỉ Passion Travel & Tourism
IATA : 40-4 8070 5 (AMM)
Shmeisani – Queen Nour Street, Zina Complex – Bldg. No 44
P.O. Box 941181, Amman 11194, Jordan
Đặt chỗ 962 (6) 5605061