Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Bạn đang sử dụng trình duyệt không được hỗ trợ. Xem các trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi để tận hưởng trải nghiệm trang web của chúng tôi tốt nhất.
Đặt chỗ Cathay Pacific
Việt Nam - tiếng Việt
Khám phá menu của trang

Liên hệ với chúng tôi tại Nhật Bản

Vui lòng tìm thông tin liên hệ tại địa phương của chúng tôi ở phía dưới

Fukuoka

Tên sân bay Sân bay Fukuoka
Địa Chỉ Cathay Pacific / Cathay Dragon:
Island G, 3F, International Terminal Building, Fukuoka Airport
Đặt chỗ Cathay Pacific / Cathay Dragon: 

Centralised Reservations & Ticketing Centre

Toll free: 0120-46-3838 (in Japan)

TEL: +81-3-6746-1000 (from overseas and IP telephone)
Monday - Saturday: 0900 – 1730 (closed on Sunday / Public Holidays) 

 • If you have any query about your reservation, please email: tyo_eservice@cathaypacific.com with your full name along with either your reservation number (six digits) or ticket number, or flight number and departure date to help us identify your booking.
  We will reply within 48 hours except SAT/SUN and public holidays.
 • Contact the Baggage Service number at your arrival airport for delayed/damaged baggage (number listed below)
 • Contact The Marco Polo Club
 • Contact Asia Miles
 • Request special meal or seat selection (some restrictions may apply) via Manage My Booking
 
Dịch vụ hành lý +81-092-477-0344

+81-092-472-5480 (Japan Airlines, Handling agent for Cathay Pacific/Cathay Dragon)

Nagoya

Tên sân bay Sân bay Quốc tế Chubu Centrair
Địa Chỉ Cathay Pacific:
Island D, 3F, International Terminal Building, Chubu Centrair International Airport
Đặt chỗ Cathay Pacific / Cathay Dragon: 

Centralised Reservations & Ticketing Centre

Toll free: 0120-46-3838 (in Japan)

TEL: +81-3-6746-1000 (from overseas and IP telephone)
Monday - Saturday: 0900 – 1730 (closed on Sunday / Public Holidays)

 • If you have any query about your reservation, please email: tyo_eservice@cathaypacific.com with your full name along with either your reservation number (six digits) or ticket number, or flight number and departure date to help us identify your booking.
  We will reply within 48 hours except SAT/SUN and public holidays.
 • Contact the Baggage Service number at your arrival airport for delayed/damaged baggage (number listed below)
 • Contact The Marco Polo Club
 • Contact Asia Miles
 • Request special meal or seat selection (some restrictions may apply) via Manage My Booking
 
Dịch vụ hành lý +81-569-38-0784

Okinawa

Tên sân bay Sân bay Naha
Địa Chỉ Cathay Dragon:
Naha Airport International Terminal
Đặt chỗ Cathay Pacific / Cathay Dragon: 

Centralised Reservations & Ticketing Centre

Toll free: 0120-46-3838 (in Japan)

TEL: +81-3-6746-1000 (from overseas and IP telephone)
Monday - Saturday: 0900 – 1730 (closed on Sunday / Public Holidays)

 • If you have any query about your reservation, please email: tyo_eservice@cathaypacific.com with your full name along with either your reservation number (six digits) or ticket number, or flight number and departure date to help us identify your booking.
  We will reply within 48 hours except SAT/SUN and public holidays.
 • Contact the Baggage Service number at your arrival airport for delayed/damaged baggage (number listed below)
 • Contact The Marco Polo Club
 • Contact Asia Miles
 • Request special meal or seat selection (some restrictions may apply) via Manage My Booking
Cathay Dragon: +81-3-6746-1001
Dịch vụ hành lý +81-98-851-8580

Osaka

Tên sân bay Sân bay quốc tế Kansai
Địa Chỉ Cathay Pacific:
Island C, 4F, Passenger Terminal Building, Kansai International Airport
Đặt chỗ Cathay Pacific / Cathay Dragon: 

Centralised Reservations & Ticketing Centre

Toll free: 0120-46-3838 (in Japan)

TEL: +81-3-6746-1000 (from overseas and IP telephone)
Monday - Saturday: 0900 – 1730 (closed on Sunday / Public Holidays)

 • If you have any query about your reservation, please email: tyo_eservice@cathaypacific.com with your full name along with either your reservation number (six digits) or ticket number, or flight number and departure date to help us identify your booking.
  We will reply within 48 hours except SAT/SUN and public holidays.
 • Contact the Baggage Service number at your arrival airport for delayed/damaged baggage (number listed below)
 • Contact The Marco Polo Club
 • Contact Asia Miles
 • Request special meal or seat selection (some restrictions may apply) via Manage My Booking
 
Dịch vụ hành lý +81-724-56-5042

Sapporo

Tên sân bay Sân bay New Chitose
Địa Chỉ Cathay Pacific:
Zone A, 3F, International Terminal, New Chitose International Airport
Đặt chỗ Cathay Pacific / Cathay Dragon: 

Centralised Reservations & Ticketing Centre

Toll free: 0120-46-3838 (in Japan)

TEL: +81-3-6746-1000 (from overseas and IP telephone)
Monday - Saturday: 0900 – 1730 (closed on Sunday / Public Holidays) 

 • If you have any query about your reservation, please email: tyo_eservice@cathaypacific.com with your full name along with either your reservation number (six digits) or ticket number, or flight number and departure date to help us identify your booking.
  We will reply within 48 hours except SAT/SUN and public holidays.
 • Contact the Baggage Service number at your arrival airport for delayed/damaged baggage (number listed below)
 • Contact The Marco Polo Club
 • Contact Asia Miles
 • Request special meal or seat selection (some restrictions may apply) via Manage My Booking
 
Dịch vụ hành lý +81-123-45-2161

Tokyo

Tên sân bay Sân bay Haneda
Địa Chỉ Cathay Pacific / Cathay Dragon (Haneda):
Zone J, 3rd Floor
International Flight Passenger Terminal,
Tokyo International Airport (Haneda)
Đặt chỗ Cathay Pacific / Cathay Dragon: 

Centralised Reservations & Ticketing Centre

Toll free: 0120-46-3838 (in Japan)

TEL:+81-3-6746-1000 (from overseas and IP telephone)
Monday - Saturday: 0900 – 1730 (closed on Sunday / Public Holidays) 

 • If you have any query about your reservation, please email: tyo_eservice@cathaypacific.com with your full name along with either your reservation number (six digits) or ticket number, or flight number and departure date to help us identify your booking.
  We will reply within 48 hours except SAT/SUN and public holidays.
 • Contact the Baggage Service number at your arrival airport for delayed/damaged baggage (number listed below)
 • Contact The Marco Polo Club
 • Contact Asia Miles
 • Request special meal or seat selection (some restrictions may apply) via Manage My Booking
Cathay Dragon: +81-3-6746-1001
Dịch vụ hành lý +81-3-6428-0378

Tokyo

Tên sân bay Sân bay Quốc tế Narita
Địa Chỉ Cathay Pacific / Cathay Dragon (Narita):
Zones C and D, 3/F Main Building, Terminal 2, Narita International Airport
Đặt chỗ Flight enquiries: 0120-46-38380120-46-3838
Mon-Sat 09:00 – 17:30
Closed on Sunday and Public Holidays
Enquiries in English are available 24 hours a day, 7 days a week

Hotels and packages#: 0120-886-8770120-886-877
Mon-Fri 09:00 - 17:30
Closed on Saturdays, Sundays and Public Holidays

From overseas and IP telephone: +81 3-6746-1000+81 3-6746-1000

Flight Enquiries:
0900 – 1730 (Monday – Saturday; closed on Sunday / Public Holidays)

Hotel and Package Enquiries#:
0900 - 1730 (Monday to Friday; Closed on Saturdays, Sundays and Public Holidays)

# Hotel and Package Enquiries will be handled by Cathay Pacific Holidays Japan
Dịch vụ hành lý +81-476-32-7673