Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Bạn đang sử dụng trình duyệt không được hỗ trợ. Xem các trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi để tận hưởng trải nghiệm trang web của chúng tôi tốt nhất.

Liên hệ với chúng tôi tại Ý

Vui lòng tìm thông tin liên hệ tại địa phương của chúng tôi ở phía dưới

Milan

Tên sân bay Sân bay Milan Malpensa
Địa Chỉ Via G.B. Pergolesi, 25
20124 Milan
Đặt chỗ 800971720
00390299953954 (from overseas countries)
Daily 0800–2000 (included Saturday and Sunday)

Email:
Customerservice_Italy@cathaypacific.com

Requesting Invoice – Only applicable for tickets sold in Italy and departing from Italy. If you require an invoice for your ticket purchase you must send your request WITHIN 24 HOURS OF PURCHASE by writing to the following email

fatture@cathaypacific.com

You must include in the email your fiscal data: Company Name, address, city/VAT number etc) to be used for invoice issuance.
Dịch vụ hành lý +39 (02) 58581285

Email: MXP_Bag@cathaypacific.com

Rome

Tên sân bay Sân bay Quốc tế Leonardo Da Vinci (Fiumicino)
Địa Chỉ Torre Uffici 2
Via Generale Felice Santini snc
Aeroporto Int.le Leonardo Da Vinci
00054 Fiumicino (RM)
Đặt chỗ 800971720
00390299953954 (from overseas countries)
Daily 0800–2000 (included Saturday and Sunday)

Email
Customerservice_Italy@cathaypacific.com

Requesting Invoice – Only applicable for tickets sold in Italy and departing from Italy.
If you require an invoice for your ticket purchase you must send your request WITHIN 24 HOURS OF PURCHASE by writing to the following email:

fatture@cathaypacific.com

You must include in the email your fiscal data: Company Name, address, ZIP/Area Code, city/ VAT number etc) to be used for invoice issuance. 
Dịch vụ hành lý +39 06 833 9 4444

Email: ROM_BAG@cathaypacific.com