Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Bạn đang sử dụng trình duyệt không được hỗ trợ. Xem các trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi để tận hưởng trải nghiệm trang web của chúng tôi tốt nhất.

Liên hệ với chúng tôi tại Israel

Vui lòng tìm thông tin liên hệ tại địa phương của chúng tôi ở phía dưới

Tel Aviv-Yafo

Tên sân bay Ben Gurion
Địa Chỉ Cathay Pacific Israel
17th Floor, Gibor Sport Building,
7 Derech Menachem Begin Street, Ramat Gan
Đặt chỗ : +972 3 798 7676+972 3 798 7676

Sun-Thu 0900-1700 (closed on Fri /Sat /public holidays)
Dịch vụ hành lý Email: TLV#BAG@cathaypacific.com
Tel: +972 3 975 4318
0800-1600 Daily