Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Bạn đang sử dụng trình duyệt không được hỗ trợ. Xem các trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi để tận hưởng trải nghiệm trang web của chúng tôi tốt nhất.

Liên hệ với chúng tôi tại Ireland

Vui lòng tìm thông tin liên hệ tại địa phương của chúng tôi ở phía dưới

Dublin

Tên sân bay Sân bay Dublin
Đặt chỗ Passenger Assistance:
1 800 812113 (toll free)
+353 17617381 (For calls from outside of Ireland, international charges will apply)

1 800 812113 (toll free)
+353 17617381 (For calls from outside of Ireland, international charges will apply)

Email: customerservice_ie@cathaypacific.com
Daily 0800-2000

Ireland Trade Support: +353 15621416+353 15621416
Email: tradeservices_ie@cathaypacific.com
Monday-Friday 0900-1730
Dịch vụ hành lý Swissport +00353 1 8125715 Lost property / Baggage Claims:Email: dub.bagtrace@swissport.com