Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Bạn đang sử dụng trình duyệt không được hỗ trợ. Xem các trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi để tận hưởng trải nghiệm trang web của chúng tôi tốt nhất.

Liên hệ với chúng tôi tại Ireland

Vui lòng tìm thông tin liên hệ tại địa phương của chúng tôi ở phía dưới

Dublin

Tên sân bay Sân bay Dublin
Đặt chỗ Passenger Assistance (toll free): 1 800 8121131 800 812113 (Daily 0800-2000)

Ireland Trade Support: 01 447 573301 447 5733 (Monday-Friday 0900-1730)

Passenger Assistance
Daily 0800-2000

Ireland Trade Support
Monday-Friday 0900-1730