Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Bạn đang sử dụng trình duyệt không được hỗ trợ. Xem các trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi để tận hưởng trải nghiệm trang web của chúng tôi tốt nhất.

Liên hệ với chúng tôi tại Hy Lạp

Vui lòng tìm thông tin liên hệ tại địa phương của chúng tôi ở phía dưới

Athens

Tên sân bay Sân bay Quốc tế Athens Eleftherios Venizelos
Địa Chỉ Global Aviation Services (G.A.S)
P.O box 126
1st km Paianias Ave. - Markopoulou Avenue
190 02 Paiania, Greece

Commercial Department: +30 210 3274 630
Đặt chỗ +30 210 3274 985/986
Email: GSAATHP@cathaypacific.com