Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Bạn đang sử dụng trình duyệt không được hỗ trợ. Xem các trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi để tận hưởng trải nghiệm trang web của chúng tôi tốt nhất.

Liên hệ với chúng tôi tại Đức

Vui lòng tìm thông tin liên hệ tại địa phương của chúng tôi ở phía dưới

Frankfurt

Tên sân bay Sân bay Quốc tế Frankfurt
Địa Chỉ Lyoner Strasse 15, D-60528 Frankfurt
Đặt chỗ Service Requests: 0800-72442080800-7244208
Email: fra_customersales@cathaypacific.com


Toll-free number for calls from Germany: 0800 – 72442080800 – 7244208


If you call from outside Germany please use the following number:
+49 69 299 571 109 (fees may apply)

+49 69 299 571 109 (fees may apply)


Mon - Sun 0800 - 2000
Dịch vụ hành lý +49 (69) 69765-102

Hành lý thất lạc:
Email: fra_lostandfound@cathaypacific.com