Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Bạn đang sử dụng trình duyệt không được hỗ trợ. Xem các trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi để tận hưởng trải nghiệm trang web của chúng tôi tốt nhất.

Liên hệ với chúng tôi tại Đức

Vui lòng tìm thông tin liên hệ tại địa phương của chúng tôi ở phía dưới

Frankfurt

Tên sân bay Sân bay Quốc tế Frankfurt
Địa Chỉ Lyoner Strasse 15, D-60528 Frankfurt (Do not offer booking change service or ticket sales on site)
Đặt chỗ Passenger assistance:
0800 – 7244208 (toll free number)
+49 69 299 571 109 (For calls from outside Germany, international charges will apply)

0800 – 7244208 (toll free number)
+49 69 299 571 109 (For calls from outside Germany, international charges will apply)

Email: customerservice_germany@cathaypacific.com


For travel agents:
0800-7244209

0800-7244209

Mon - Sun 0800 – 2000
Email: Tradeservices_germany@cathaypacific.com


Mon - Sun 0800 - 2000
Dịch vụ hành lý +49 69 690 71001

Hành lý thất lạc:
Email: Baggage-tracing@fraport.de