Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Bạn đang sử dụng trình duyệt không được hỗ trợ. Xem các trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi để tận hưởng trải nghiệm trang web của chúng tôi tốt nhất.

Liên hệ với chúng tôi tại Pháp

Vui lòng tìm thông tin liên hệ tại địa phương của chúng tôi ở phía dưới

Paris

Tên sân bay Sân bay Charles De Gaulle
Địa Chỉ Ticketing and Customer Sales
Door 3, Terminal 2A, Charles de Gaulle (Roissy) Airport, France

Opening hours
From 3 hours before departure until flight departure (daily)
Đặt chỗ For passengers (toll free number from metropolitan France and French overseas Departments & Territories): 0805 542 9410805 542 941

For passengers (from overseas countries): +33 1 5732 9534+33 1 5732 9534

For travel agents (toll free number from metropolitan France and French overseas Departments & Territories): 0805 542 942 0805 542 942

0800-2000 (Monday to Sunday)
Email: Customerservice_france@cathaypacific.com
Dịch vụ hành lý Delayed or damaged baggage:
TEL: +33 (0)1 8403 0254
Office Hours: 08:00-20:00 (Daily)
Email: cdgllt2@sba60.fr & PAR_BAG@cathaypacific.com