Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Bạn đang sử dụng trình duyệt không được hỗ trợ. Xem các trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi để tận hưởng trải nghiệm trang web của chúng tôi tốt nhất.
Đặt chỗ Cathay Pacific
Việt Nam - tiếng Việt
Khám phá menu của trang

Liên hệ với chúng tôi tại Đan Mạch

Vui lòng tìm thông tin liên hệ tại địa phương của chúng tôi ở phía dưới

Copenhagen

Tên sân bay Phi trường Copenhagen, Kastrup
Địa Chỉ ATM A/S Airline & Travel Marketing
Linnesgade 18, 1st Floor, DK-1361 Copenhagen K, Denmark
Đặt chỗ Reservation hotline: 3315 40333315 4033

Email: cxcph@cathaypacific.dk
Dịch vụ hành lý SAS
TEL: +45 3232 3260
Office Hours: 09:00-14:00
Email: ams#bag@cathaypacific.com

If you have lost of left something at Copenhagen Airport or on the plane please find more information and further assistance on below link:

https://www.cph.dk/en/customer-service/lost-properties