Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Bạn đang sử dụng trình duyệt không được hỗ trợ. Xem các trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi để tận hưởng trải nghiệm trang web của chúng tôi tốt nhất.

Liên hệ với chúng tôi tại Cyprus

Vui lòng tìm thông tin liên hệ tại địa phương của chúng tôi ở phía dưới

Larnaca

Tên sân bay Larnaca International
Địa Chỉ Louis Aviation Limited,
11, Limassol Ave.
2112 Nicosia,
P.O. Box 21301,
CY 1506 Nicosia, Cyprus
Đặt chỗ 357 2400 8875
email: GSA#NICP@CATHAYPACIFIC.COM
Lưu ý: văn phòng này chỉ xử lý các hoạt động kinh doanh và đặt chỗ. Vui lòng liên hệ với Trung tâm Liên hệ Toàn cầu của chúng tôi để được hỗ trợ khách hàng.