Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Bạn đang sử dụng trình duyệt không được hỗ trợ. Xem các trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi để tận hưởng trải nghiệm trang web của chúng tôi tốt nhất.

Liên hệ với chúng tôi tại Chile

Vui lòng tìm thông tin liên hệ tại địa phương của chúng tôi ở phía dưới

Santiago

Tên sân bay Sân bay quốc tế Comodoro Arturo Merino Benítez
Địa Chỉ Servicios y Exportaciones Ltda.
Enrique Foster Norte 80 Piso 1
Las Condes
Santiago, Chile 7550163
Đặt chỗ ĐT: 56 (2) 2754-6875