Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Bạn đang sử dụng trình duyệt không được hỗ trợ. Xem các trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi để tận hưởng trải nghiệm trang web của chúng tôi tốt nhất.

Liên hệ với chúng tôi tại Brazil

Vui lòng tìm thông tin liên hệ tại địa phương của chúng tôi ở phía dưới

Sao Paolo

Tên sân bay Sân bay Quốc tế Sao Paulo/Guarulhos
Địa Chỉ Discover the World
Rua Helena, 280
CJ 1101/1102 – Vila Olimpia,
Sao Paulo, Brazil
Cep 04552-050
Đặt chỗ (55) 11 4371-0443
Email: CathayBrazil@discovertheworld.co

Mon-Fri 09:00 - 18:00, closed on Sat/Sun/public holidays