Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Bạn đang sử dụng trình duyệt không được hỗ trợ. Xem các trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi để tận hưởng trải nghiệm trang web của chúng tôi tốt nhất.

Liên hệ với chúng tôi tại Bolivia

Vui lòng tìm thông tin liên hệ tại địa phương của chúng tôi ở phía dưới

La Paz

Tên sân bay La Paz
Địa Chỉ Discover the World
Avenida Sanchez Bustamante #7979
Esq. Calle 9
Edificio Vitruvio 2
5to Piso, Oficina A, Calacoto
La Paz, Bolivia
Đặt chỗ (59) 12 279-7068
Email:
discover@entelnet.bo
discoverventas@entelnet.bo