Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Bạn đang sử dụng trình duyệt không được hỗ trợ. Xem các trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi để tận hưởng trải nghiệm trang web của chúng tôi tốt nhất.

Liên hệ với chúng tôi tại Bahrain

Vui lòng tìm thông tin liên hệ tại địa phương của chúng tôi ở phía dưới

Bahrain

Tên sân bay Sân bay Quốc tế Bahrain
Địa Chỉ Cathay Pacific Airways
C/O World Travel Service, Ground floor, Unitag House,
Government Avenue
P.O Box 1990, Manama
Kingdom of Bahrain

Office hour
Sunday to Thursday: 0800 – 1700
Saturday: 0800 - 1600
Closed on Friday and public holidays
Đặt chỗ Passenger: 1654892416548924 (toll-free, 0700 - 1900 daily)

Travel Agency: 1654892516548925 (toll-free, 0700 - 1900 daily)

Reservations Hotline:
0700 – 1900 daily

Ticketing Office:
Saturday to Thursday: 0900 – 1700
Closed on Friday and public holidays
Dịch vụ hành lý +973 1732 1429