Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Bạn đang sử dụng trình duyệt không được hỗ trợ. Xem các trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi để tận hưởng trải nghiệm trang web của chúng tôi tốt nhất.

Liên hệ với chúng tôi tại Úc

Vui lòng tìm thông tin liên hệ tại địa phương của chúng tôi ở phía dưới

Adelaide

Tên sân bay Sân bay Quốc tế Adelaide
Đặt chỗ Điện thoại: 131 747131 747 24 giờ, 7 ngày một tuần

Thứ 2 - Thứ 6: 09:00 - 17:00
Liên hệ Trung tâm Liên hệ toàn cầu sau giờ hành chính
Dịch vụ hành lý Mishandled baggage
Menzies Aviation
Ground Level, Aviation House, Adelaide Airport, S.A. 5950
Tel: +61 (8) 8234 4494
Fax: + 61 (8) 8234 4837
Email: adl.mhl@menziesaviation.com

Brisbane

Tên sân bay Sân bay Quốc tế Brisbane
Đặt chỗ Điện thoại: 131 747131 747 24 giờ, 7 ngày một tuần

Thứ 2 - Thứ 6: 09:00 - 17:00
Liên hệ Trung tâm Liên hệ toàn cầu sau giờ hành chính
Dịch vụ hành lý Hành lý thất lạc:
Menzies Aviation
Tầng 1, Nhà ga quốc tế, Sân bay Brisbane, Queensland 4007
ĐT: + 61 (7) 3114 1277
Fax: +61 (7) 3114 1269
Email: BNEBAGGAGE.SERVICES@MENZIESAVIATION.COM

Cairns

Tên sân bay Sân bay Cairns
Đặt chỗ Điện thoại: 131 747131 747 24 giờ, 7 ngày một tuần

Thứ 2 - Thứ 6: 09:00 - 17:00
Liên hệ Trung tâm Liên hệ toàn cầu sau giờ hành chính
Dịch vụ hành lý Hành lý thất lạc:
Dịch vụ Hành lý Qantas: + 61 (7) 4050 4235

Melbourne

Tên sân bay Sân bay Melbourne
Đặt chỗ Điện thoại: 131 747131 747 24 giờ, 7 ngày một tuần

Thứ 2 - Thứ 6: 09:00 - 17:00
Liên hệ Trung tâm Liên hệ toàn cầu sau giờ hành chính
Dịch vụ hành lý Hành lý thất lạc:
Dịch vụ hành lý Menzies: +61 (3) 8340 8050

Perth

Tên sân bay Sân bay Quốc tế Perth
Đặt chỗ Điện thoại: 131 747131 747 24 giờ, 7 ngày một tuần

Thứ 2 - Thứ 6: 09:00 - 17:00
Liên hệ Trung tâm Liên hệ toàn cầu sau giờ hành chính
Dịch vụ hành lý Mishandled baggage:
Menzies Aviation
Perth International Airport, Menzies Baggage Services Office
Tel: +61 467 793 838
Email: bags_per@skystar.com.au

Sydney

Tên sân bay Sân bay Sydney (Kingsford Smith)
Đặt chỗ Điện thoại: 131 747131 747 24 giờ, 7 ngày một tuần

Thứ 2 - Thứ 6: 09:00 - 17:00
Liên hệ Trung tâm Liên hệ toàn cầu sau giờ hành chính
Dịch vụ hành lý Mishandled baggage:
Menzies Aviation
Tel: +61(2) 9317 4816 (Please leave your contact details in a voicemail message, as it is checked by Menzies regularly throughout the day.)
Fax:+61(2) 9693 3298
Email: syd.mhl@menziesaviation.com