Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Bạn đang sử dụng trình duyệt không được hỗ trợ. Xem các trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi để tận hưởng trải nghiệm trang web của chúng tôi tốt nhất.

Trung tâm liên hệ toàn cầu

 

Số điện thoại ở Hồng Kông

     +852 2747 3333

 

Danh sách các số điện thoại miễn phí ở địa phương

Nếu có, sử dụng số điện thoại miễn phí tại địa phương (kiểm tra danh sách bên dưới)

Quốc gia Số điện thoại miễn phí
Bahrain 800 04403
Số điện thoại miễn phí tại địa phương ở Trung Quốc lục địa 400 888 6628
Ấn Độ 000 800 440 5008
Indonesia 001 803 852 2212
800 971 720
Hà Lan 080 0022 4229
Ả Rập Xê-út 800 885 2008
Nam Phi 080 098 1589
Sri Lanka (011) 2423 726
Thổ Nhĩ Kỳ 008 008 529 2219
Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất 8000 8520 2816

 

Số điện thoại miễn phí trên toàn cầu

     +800 2747 3333

Sử dụng tiền tố quốc tế (kiểm tra danh sách dưới đây) trước khi quay số

Quốc gia / Vùng miền Tiền tố Quốc tế
Úc 0011
Canada 011
Pháp 00
Đức 00
Nhật Bản - Điện thoại đã được chọn trước, là điện thoại đã đăng ký với dịch vụ gọi điện thoại quốc tế (MYLINE)
  • KDD
010
  • IDC
010
  • NTT
010
Nhật Bản - Điện thoại không được chọn trước, là điện thoại di động, điện thoại công cộng và điện thoại không  đăng ký dịch vụ gọi điện thoại quốc tế (MYLINE)
  • KDD
001+010
  • IDC
0061+010
  • NTT
0033+010
Malaysia 00
New Zealand 00
Philippin (chỉ PLDT) 00
Hàn Quốc (LGUPLUS) 002
Hàn Quốc (KT) 001
Singapore 001
Đài Loan Trung Quốc 00
Thái Lan 001
Vương quốc Anh 00
Hoa Kỳ 011