Jump to main content
Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.

Số điện thoại miễn phí trên toàn cầu

Sử dụng đầu số quốc tế trước khi quay số

+800 2747 2200


                                 Nếu có, sử dụng số điện thoại miễn phí tại địa phương                                  (kiểm tra danh sách bên dưới)*

Số điện thoại ở Hồng Kông

+852 2747 3333

Số điện thoại miễn phí tại địa phương ở Trung Quốc lục địa

400 861 3333

Bạn có thể điền vào mẫu phản hồi bên dưới nếu có bất kỳ yêu cầu nào về:

  • Đặt Chỗ Trực Tuyến
  • Làm thủ tục chuyến bay trực tuyến
  • Tin nhắn thông báo chuyến bay
  • Thiết kế trang web

Đối với các yêu cầu khác, vui lòng đọc Câu hỏi thường gặp hoặc liên hệ với Văn phòng Cathay Pacific gần nơi bạn nhất.

Quốc gia Số điện thoại miễn phí
Bahrain 800 04403
Ấn Độ 000 800 852 1290
Indonesia 001 803 852 2212
800 872 726
Hà Lan 080 0022 4229
Ả Rập Xê-út 800 885 2008
Nam Phi 080 098 1589
Sri Lanka (011) 2423 726
Thổ Nhĩ Kỳ 008 008 529 2219
Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất 8000 8520 2816