Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Bạn đang sử dụng trình duyệt không được hỗ trợ. Xem các trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi để tận hưởng trải nghiệm trang web của chúng tôi tốt nhất.

Điều kiện hợp lệ để được nâng hạng ghế

Xin lưu ý rằng các đặt vé được thực hiện ở Ấn Độ hoặc giữa Hồng Kông và bất kỳ điểm đến nào ở Ấn Độ đều bị loại trừ khỏi việc tham gia Đấu giá nâng cấp hạng ghế do những hạn chế kỹ thuật.

Quý khách có thể xác nhận điều kiện hợp lệ bằng cách nhập họ của mình và mã đặt chỗ vào trang Chào mừng Đấu giá Nâng hạng ghế. Cách khác là chúng tôi sẽ gửi email cho các hành khách hợp lệ có đăng ký nhận bản tin của chúng tôi và mời họ chào giá trong vòng 7 ngày trước khi khởi hành chặng bay đầu tiên.

Có một vài yếu tố khác nhau có thể hạn chế tính hợp lệ của quý khách để thực hiện ưu đãi nâng hạng, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

  • Chuyến bay hiện tại không chấp nhận ưu đãi
  • Không còn chỗ ngồi trong hạng đặt chỗ cao hơn tiếp theo
  • Vé của quý khách chưa được xuất
  • Đặt chỗ của quý khách chưa được xác nhận
  • Chuyến bay của quý khách không phải do Cathay Pacific Airways khai thác
  • Chuyến bay mà quý khách sắp đi không có chương trình Đấu giá Nâng hạng
  • Vé của quý khách đã được mua và/hoặc phát hành ở Ấn Độ, nơi hiện không áp dụng tính năng Đấu giá Nâng hạng vì các lý do kỹ thuật.
  • Đặt chỗ của quý khách đã được thực hiện trên ứng dụng di động Cathay Pacific hoặc trang web Cathay Pacific Holidays – hiện không áp dụng tính năng Đấu giá Nâng hạng đối với đặt chỗ được thực hiện trên các nền tảng này

Có, miễn là vé trẻ em không được xuất với giá vé dành cho trẻ sơ sinh và số tiền đấu giá cho trẻ em bằng số tiền đấu giá cho người lớn trong cùng một đặt chỗ.

Nâng hạng ghế bằng cách Đấu giá chỉ có thể được áp dụng một lần để nâng lên hạng ghế cao hơn tiếp theo. Nâng hạng lên Hạng Thương Gia chỉ khả dụng cho hành khách Hạng Phổ Thông Cao Cấp. Tuy nhiên, đối với máy bay hoặc tuyến bay không có Hạng Phổ Thông Cao Cấp, bạn sẽ được mời nâng hạng từ Hạng Phổ Thông lên Hạng Thương Gia. Sau khi quý khách đã gửi đấu giá nâng hạng ghế, quý khách sẽ không thể nâng hạng tiếp bằng tiền mặt hoặc dặm thưởng.

Các đặt chỗ bằng cách đổi điểm Asia Miles không đủ điều kiện để được Đấu giá Nâng hạng ghế.