Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Bạn đang sử dụng trình duyệt không được hỗ trợ. Xem các trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi để tận hưởng trải nghiệm trang web của chúng tôi tốt nhất.

Sau khi nâng hạng ghế

Các điều kiện vế giá vé và hành lý miễn cước đối với vé máy bay của quý khách không thay đổi và việc tích dặm Asia Miles cũng như điểm Câu lạc bộ sẽ tính theo vé ban đầu.

Có. Quý khách có thể chọn chỗ ngồi bằng cách Làm thủ tục chuyến bay trực tuyến hoặc đến Quầy tự làm thủ tục chuyến bay/Quầy làm thủ tục chuyến bay của Cathay Pacific tại sân bay.

Điều kiện giá vé của đặt chỗ ban đầu sẽ tiếp tục áp dụng cho đặt chỗ đã nâng hạng của bạn, ngoại trừ việc nâng hạng chỉ hợp lệ trên chuyến bay và ngày được thể hiện trên mặt vé.

Bất kỳ yêu cầu tiếp tục nâng hạng nào cũng sẽ phải tuân theo chính sách nâng hạng chỉ lên một hạng cao hơn.

Xin lưu ý rằng các yêu cầu hoặc trợ giúp đặc biệt mà quý khách đưa ra trong đặt chỗ ban đầu có thể không được bảo đảm sau khi nâng hạng ghế, song chúng tôi sẽ nỗ lực nhất có thể để cung cấp trợ giúp theo yêu cầu.