Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Bạn đang sử dụng trình duyệt không được hỗ trợ. Xem các trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi để tận hưởng trải nghiệm trang web của chúng tôi tốt nhất.

Thư mời đấu giá

Thư mời đấu giá được Cathay gửi tùy ý, trên cơ sở những tiêu chí nhất định và kết hợp các yếu tố linh hoạt. Quý khách cần đảm bảo rằng địa chỉ email mình đã nhập khi đặt chỗ là chính xác để chúng tôi có thể liên lạc nếu đặt chỗ của quý khách hợp lệ. Xin lưu ý rằng mỗi mã đặt chỗ chỉ có thể nhận được một thư mời, ngay cả khi đặt chỗ đó là cho nhiều hành khách.

Nếu quý khách muốn nâng hạng ghế bằng số dặm, vui lòng đăng nhập vào trang cathaypacific.com bằng thông tin đăng nhập hội viên của mình và gửi yêu cầu nâng hạng bằng điểm thưởng cho chuyến bay. Nếu đã gửi đặt giá qua mục Đấu giá Nâng hạng ghế, quý khách có thể hủy việc đặt giá với điều kiện việc nâng hạng ghế bằng điểm thưởng của quý khách chưa được chấp nhận.

Quý khách có thể truy cập trang Chào mừng Đấu giá Nâng hạng ghế để xác nhận điều kiện hợp lệ của mình và gửi đặt giá bằng cách nhập mã đặt chỗ cùng với họ của mình và thực hiện theo quy trình từng bước đơn giản để đặt giá.

Tôi không biết cách đăng ký nhận bản tin Cathay Pacific. Hãy cho tôi biết cách đăng ký. Nếu là hội viên của Marco Polo hoặc Asia Miles, quý khách có thể truy cập tài khoản Marco Polo hoặc Asia Miles và cập nhật tùy chọn nhận thông tin trong mục Thông tin Cá nhân.

Nếu không phải là hội viên, quý khách có thể đăng ký nhận bản tin bằng cách tạo một tài khoản với chúng tôi.