Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Bạn đang sử dụng trình duyệt không được hỗ trợ. Xem các trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi để tận hưởng trải nghiệm trang web của chúng tôi tốt nhất.

Thay đổi/Hủy đấu giá

Hiện tại bạn không được phép thay đổi thẻ tín dụng sau khi đã gửi ưu đãi. Thay vào đó, bạn có thể hủy ưu đãi ban đầu và gửi một ưu đãi mới với chi tiết thanh toán mới.

Để đặt giá đấu giá mới, hãy nhấp vào liên kết trong email hủy của quý khách hoặc đăng nhập vào trang Chào mừng Đấu giá Nâng hạng ghế (cathaypacific.com/Upgrade Bid) và thực hiện theo quy trình từng bước đơn giản.

Rất tiếc nâng hạng không thể chuyển nhượng được tại thời điểm này. Nếu bạn chọn thay đổi chuyến bay, ưu đãi nâng hạng của bạn sẽ bị hủy bỏ và khoản tiền đấu giá nâng hạng sẽ không được hoàn lại. Các điều kiện giá vé vẫn giữ nguyên như trước khi nâng hạng được chấp nhận, tùy thuộc vào tính sẵn có của chỗ ngồi tại thời điểm thay đổi đặt chỗ.

Có, với điều kiện là cửa sổ đặt giá chưa đóng lại (50 giờ trước khi khởi hành chặng bay đầu tiên). Để thực hiện đặt giá mới, vui lòng truy cập vào Trang Chào mừng Đấu giá Nâng hạng ghế tại trang cathaypacific.com/Đấu giá Nâng hạng ghế và đặt giá mới.

Nếu quý khách không yêu cầu sự thay đổi này hoặc yêu cầu này có thể đã được thực hiện bởi một người không được phép, vui lòng nhấp vào nút hủy trong email và đăng nhập vào trang Đấu giá Nâng hạng ghế bằng mã đặt chỗ và họ của quý khách để hủy ưu đãi. Tuy nhiên, nếu quý khách đã gửi đấu giá nâng hạng ghế cho nhiều hành khách thì bất kỳ hành khách nào trong danh sách đặt chỗ cũng có thể đăng nhập và điều chỉnh hoặc hủy đấu giá, sau đó quý khách sẽ nhận được thông báo về việc thay đổi. Xin lưu ý rằng sau khi quý khách đã gửi thông tin thẻ tín dụng của mình để đấu giá nâng cấp hạng ghế, quý khách sẽ không phải nhập lại các thông tin đó nếu muốn điều chỉnh số tiền đấu giá ở bước sau.

Đấu giá của bạn có thể đã được Cathay Pacific chấp nhận và hiện tại chúng tôi đang xử lý trường hợp nâng hạng của bạn. Xin lưu ý rằng quý khách có thể sửa đổi hoặc hủy đặt giá trước khi khởi hành 50 giờ. Sau đó, quý khách sẽ không thể thực hiện việc sửa đổi hay hủy đặt giá. Quý khách có thể sửa đổi hoặc hủy đặt chỗ của mình theo các điều kiện giá vé của đặt chỗ ban đầu nếu quý khách muốn thay đổi đặt chỗ, nhưng quý khách sẽ không được hoàn tiền cho đấu giá nâng hạng đã thành công.