Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Bạn đang sử dụng trình duyệt không được hỗ trợ. Xem các trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi để tận hưởng trải nghiệm trang web của chúng tôi tốt nhất.

Đánh giá Đặt giá

Bạn sẽ nhận được email ít nhất 2 ngày trước ngày khởi hành chặng chuyến bay của mình, thông báo cho bạn biết đấu giá thành công hay không. Tuy nhiên, có thể có các vấn đề kỹ thuật đòi hỏi phải xử lý bằng phương pháp thủ công. Trong các trường hợp đó, có thể quý khách chỉ được thông báo kết quả 1 ngày trước ngày khởi hành. Trong thời gian đó, quý khách sẽ không thể thực hiện làm thủ tục chuyến bay trực tuyến.

Có một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình xem xét và chúng tôi không thể nêu rõ lý do tại sao một số đấu giá nhất định không thành công. Số tiền đặt giá mà quý khách đưa ra không phải là yếu tố duy nhất để xác định quý khách có được nâng hạng ghế hay không. Việc nâng hạng ghế được lựa chọn trên cơ sở có còn ghế hay không, hạng vé đặt chỗ ban đầu của quý khách, số lượng đấu giá mà chúng tôi nhận được và các yếu tố khác theo sự quyết định của Cathay. Do đó chúng tôi không đảm bảo đặt giá của quý khách sẽ được chấp nhận, ngay cả khi giá của quý khách đặt ở mức cao nhất cho phép.

Quý khách không thể đặt giá đấu giá lần thứ hai nếu đấu giá lần một không thành công.